რეკლამა

საინფორმაციო პორტალი „მხარე“ /mkhare.ge/ გთავაზობთ სარეკლამო მომსახურების სხვადასხვა პაკეტს

ერთჯერადი მომსახურება:

 • ერთი სიახლის განთავსება – 100 ლარი;
 • თემატური ინტერვიუს მომზადება – 200 ლარი.

მინიმალური  მედია-პაკეტები:

 •  თვეში – 200 ლარი; 
 • თქვენი საქმიანობის და თქვენ მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ სტატიის განთავსება - თვეში არაუმეტეს 5 -ჯერ;
 • დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ანონსის გავრცელება - თვეში არაუმეტეს 5 -ჯერ;
 • პარტნიორის მიერ მოწოდებული ფოტო და ვიდეო მასალის გავრცელება - 3 აქტივობა;
 • ინფორმაციის გავრცელება „მთავარი ნიუსის“ კატეგორიაში - თვეში არაუმეტეს 3-ჯერ;
 • ბანერის განთავსება - N 5, 6, 8


 • თვეში - 250  ლარი;
 • თქვენი საქმიანობის და თქვენ მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ სტატიის განთავსება - თვეში არაუმეტეს 10 - ჯერ;
 • დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ანონსის გავრცელება - თვეში არაუმეტეს 10 - ჯერ;
 • პარტნიორის მიერ მოწოდებული ფოტო და ვიდეო მასალის გავრცელება - 5 აქტივობა;
 • ინფორმაციის გავრცელება „მთავარი ნიუსის“ კატეგორიაში - თვეში არაუმეტეს 5-ჯერ;
 • ბანერის განთავსება - N 3, 4, 7


საინფორმაციო მხარდამჭერის სრული პაკეტი  

 • თვეში - 400 ლარი;
 • თქვენი საქმიანობის და თქვენ მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ანონსების და ინფორმაციების გაშუქება - ულიმიტოდ;
 • საიმიჯო სტატიის მომზადება, რომლითაც პორტალი მკითხველს მიაწვდის სრულ ინფორმაციას თქვენი საქმიანობის მიზნების და აქტივობების შესახებ - ვიდეო და ფოტომასალის დართვით - თვეში არაუმეტეს 1;
 • თქვენს მიერ შერჩეულ რესპოდენტებთან თემატური ინტერვიუს მომზადება - თვეში არაუმეტეს 2-ჯერ;
 • სარეკლამო ბანერის განთავსება - N 1, 2
 • პარტნიორის მიერ მოწოდებული ფოტო და ვიდეო მასალის გავრცელება - ულიმიტოდ;
 • ინფორმაციის გავრცელება „მთავარი ნიუსის“ კატეგორიაში - თვეში არაუმეტეს 10-ჯერ;
 • ფოტოგადაღება - თბილისის მასშტაბით თვეში არაუმეტეს 2-ჯერ;


ბანერები

ბანერი N 1 - 500 ლარი;

ბანერი N 2 - 500 ლარი;

ბანერი N 3 - 200 ლარი;

ბანერი N 4 - 200 ლარი;

ბანერი N 5 - 100 ლარი;

ბანერი N 6 - 100 ლარი;

ბანერი N 7 -100 ლარი;

ბანერი N 8 - 100 ლარი;
ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე


მობ: 571 80 40 80